Är du intresserad av att bli medlem i kören? Kontakta vår körledare Ylva Björnstam på 0708-932979 för ytterligare information.
2012
I övriga frågor kontakta vår ordförande Carina via e-post