Solanumkören är en blandad kör med ca 25 medlemmar från Alingsås med omnejd. Vi sjunger en varierad repertoar med körmusik från olika tidsepoker.
Välkommen till Solanumkören
2012