Är du intresserad av att bli medlem i kören? Kontakta vår körledare Ylva Björnstam på 0708-932979, e-post ylva.bjornstam@gmail.com Det går även bra att kontakta oss på vår Facebook-sida (Solanumkören)
2012