Solanumkören är en blandad kör med ungefär 40 medlemmar från Alingsås med omnejd. Vi sjunger en varierad repertoar med körmusik från olika tidsepoker.
Välkommen till Solanumkören
Ny föreställning, läs mer!
2012